Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) 134 views

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) adalah sebuah badan kawal selia untuk industri air dan pembetungan bagi Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan Labuan. Suruhanjaya beroperasi di bawah rangka kerja perundangan yang ditakrifkan dalam Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara 2006 (Akta 654) dan Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 (Akta 655).

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

Visi

Ke arah yang mampan, boleh dipercayai dan berpatutan perkhidmatan bekalan air untuk semua.

Misi

Untuk mengawal selia industri perkhidmatan air melalui pelaksanaan yang adil, berkesan dan telus Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 (Akta 655).

Hubungi

Silak klik  http://www.span.gov.my

Rakan Strategik

Facebook

error: Content is protected !!