Yayasan Selangor 161 views

Yayasan Selangor

Yayasan Selangor telah diperbadanankan di bawah Akta Syarikat 1965 Syarikat Berhad Menurut Jaminan (Company Limited By Guarantee). Ditubuhkan pada 5 November 1970 tanpa modal saham. Yayasan ini merupakan sebuah agensi Kerajaan Negeri Selangor yang bertanggungjawab sepenuhnya dalam bidang pembangunan pendidikan Negeri Selangor.

Sehingga kini Yayasan negeri Selangor ini masih mengekalkan tradisi sebagai agensi Kerajaan Negeri Selangor yang bertanggungjawab memberi peluang pendidikan kepada semua lapisan masyarakat dan sentiasa bergerak maju ke arah memartabatkan pendidikan negeri Selangor.

Yayasan Selangor

Visi

“Menyediakan Prasarana Pendidikan Yang Efektif Dalam Membentuk Generasi Insan Kamil”

Misi

“Menjana Dana, Mengenal Pasti Kumpulan Sasar, Membiayai Pendidikan Untuk Semua”

Hubungi

Sila klik  http://www.yayasanselangor.org.my

Rakan Strategik

Facebook

error: Content is protected !!