Affin Bank Berhad2881 views

Affin Bank Berhad

Affin Bank Berhad adalah anak syarikat milik penuh AFFIN Holdings Berhad yang merupakan disenaraikan di Bursa Malaysia. Ia ditubuhkan pada mulanya sebagai Perwira Habib Bank pada 23 Oktober 1975. Kemudiannya dinamakan semula sebagai Perwira Affin Bank Berhad (PAB) pada tahun 1994 apabila AFFIN mempunyai 100% pegangan saham PAB. Bank digabungkan operasi perniagaannya dengan BSN Commercial (M) Berhad dan ditukar kepada nama sekarang pada tahun 2000. Pada bulan Jun 2005, AFFINBANK bergabung dengan bekas Affin-ACF Finance Berhad. pada 31 Mei 2015. Ia mempunyai rangkaian 106 cawangan di seluruh negara di Malaysia. 

Slogan kami “Perbankan Tanpa Halangan” melambangkan penghapusan sempadan dalam proses Bank dan juga dalam sikap dalam memberikan perkhidmatan kepada para pelanggannya. Cara yang kedua mendekati pelanggan, meningkatkan hubungan dengan mereka, membuat setiap seorang daripada mereka berasa istimewa dan meningkatkan perkhidmatan kepada mereka. Ringkasnya, AFFINBANK mengambil pendekatan baru dalam perbankan untuk menghadapi perbankan konvensional.

Affin Bank Berhad

Visi

Rakan Kongsi Premier Untuk Pertumbuhan Kewangan & servis inovatif

Misi

Untuk menyediakan penyelesaian dan perkhidmatan kewangan yang inovatif. Menyasarkan pelanggan untuk menjana keuntungan dan mewujudkan nilai bagi para pemegang saham & pemegang kepentingan lain. Dengan berbuat demikian, kami menyediakan peluang kepada pekerja untuk menyumbang dan berdaya saing dalam menyediakan penyelesaian dan perkhidmatan kami kepada pelanggan-pelanggan. Kami akan menjalankan perniagaan kami dengan integriti & profesionalisme selaras dengan prinsip tadbir urus korporat yang baik.

Hubungi

Sila klik  https://www.affinbank.com.my/

About Us

JK
Portal Panduan dan Informasi Jawatan Kosong Terkini Kerajaan SPA8i Dan Swasta di Malaysia

Archives