Bank Negara Malaysia (BNM)3400 views

Bank Negara Malaysia (BNM)

Bank Negara Malaysia (BNM). Sebagai Bank Pusat negara, komited untuk mencapai kecemerlangan dalam menggalakkan kestabilan sistem monetari dan kewangan dan memupuk yang kukuh dan sektor kewangan yang progresif, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mampan untuk manfaat negara. Bank Negara Malaysia juga meletakkan kepentingan yang tinggi dalam peranan pembangunan. Iaitu berkenaan dengan pengurusan ekonomi, pembinaan institusi dan pembangunan infrastruktur sistem kewangan.  Dalam mencapai objektif ini, Bank Negara Malaysia dengan ketara menekankan kepada pembangunan modal insan. Kami cari bakat cemerlang yang mempunyai sifat-sifat dan kelayakan untuk menyertai kami untuk kerjaya yang memuaskan di Bank Negara Malaysia.

Bank Negara Malaysia (BNM)

Misi

  1. Menggalakkan budaya kerja yang menekankan tahap tertinggi profesionalisme dan integriti, kebijaksanaan, kerja berpasukan dan inovasi
  2. Membangun dan mengekalkan tenaga kerja yang komited yang amat cekap dan proaktif, peka terhadap keperluan industri yang sentiasa berubah
  3. Mengambil pendekatan kerjasama dalam segala yang dilakukan
  4. Menggalakkan keberkesanan penggunaan teknologi dan amalan kerja yang baik untuk meningkatkan produktiviti, kecekapan dan kualiti
  5. Mengguna pakai dasar dan amalan untuk meningkatkan daya saing institusi kewangan tempatan untuk menghadapi persaingan antarabangsa
  6. Mempunyai sumber kewangan yang diperlukan dan instrumen kewangan untuk menguruskan kestabilan monetari berkesan

Hubungi

Sila klik disini  http://www.bnm.gov.my/

About Us

JK
Portal Panduan dan Informasi Jawatan Kosong Terkini Kerajaan SPA8i Dan Swasta di Malaysia

Archives