Jabatan Perangkaan Malaysia2809 views

Jabatan Perangkaan Malaysia

Jabatan Perangkaan Malaysia telah ditubuhkan pada tahun 1949 di bawah Ordinan Statistik 1949 dan kemudiannya dikenali sebagai Biro Statistik. Statistik dihasilkan pada masa itu terhad kepada perdagangan luar dan pertanian ladang. Pada tahun 1965, nama Biro Statistik telah ditukar kepada Jabatan Perangkaan Malaysia dan beroperasi di bawah peruntukan fungsi dan peranan Statistik 1965. Jabatan telah berkembang di mana data / maklumat yang dikumpul termasuk bidang ekonomi dan juga sosial. Jabatan Perangkaan Malaysia adalah sebuah agensi kerajaan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Diamanahkan dengan tanggungjawab untuk mengumpul, mentafsir dan menyebar perangkaan terkini. Ia juga mestilah bertepatan masa dalam memantau prestasi ekonomi negara dan pembangunan sosial. Ibu Pejabat Jabatan ini terletak di Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Putrajaya juga mempunyai pejabat di setiap negeri. pejabat operasi telah ditubuhkan di beberapa negeri untuk mengukuhkan lagi aktiviti pengumpulan data.

Jabatan Perangkaan Malaysia

Visi

Menjadi Organisasi Statistik Terkemuka Di peringkat antarabangsa pada tahun 2020

Misi

Pengeluar Statistik Kebangsaan dengan Integriti dan Kebolehpercayaan

Hubungi

Sila klik disini  https://www.dosm.gov.my/

About Us

JK
Portal Panduan dan Informasi Jawatan Kosong Terkini Kerajaan SPA8i Dan Swasta di Malaysia

Archives