Kementerian Belia dan Sukan (KBS)6145 views

Kementerian Belia dan Sukan (KBS)

Kementerian Belia dan Sukan (KBS). Sejarah penubuhan Kementerian Belia dan Sukan (KBS) bermula pada tahun 1953. Dengan tertubuhnya Bahagian Kebudayaan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat yang telah diberi tanggungjawab mengenai belia. Seterusnya pada tahu 1964 Bahagian Kebudayaan ini telah dipindahkan di bawah Kementerian Penerangan. Dalam masa yang sama berikutan kegiatan belia secara berpesatuan yang semakin berkembang, maka bagi tujuan memupuk serta memenatu perkembangan tersebut, Bahagian Belia telah ditubuhkan di bawah kementerian berkenaan. selain itu di bawah kementerian Penerangan ini juga telah ditubuhkan Bahagian Sukan.

Kementerian Belia dan Sukan (KBS)

Visi

  • Memperkukuhkan dan memaksimakan potensi modal insan belia sebagai pemacu pembangunan negara bagi mencapai Wawasan 2020 dan seterusnya pasca 2010.
  • Merealisasikan pembentukan Negara Bersukan dengan membudayakan sukan dalam kehidupan.

Misi

  • Merangkan perancangan yang komprehensif, memperkenalkan pendekatan yang inovatif, memperkasakan pelaksanaan projek dan progra,m serta memantapkan keupayaaan pelaksanaan melalui penggembelenggan potensi dan juga bakat dalam pembangunan belia dan sukan.

Hubungi

Sila klik  http://www.kbs.gov.my

About Us

JK
Portal Panduan dan Informasi Jawatan Kosong Terkini Kerajaan SPA8i Dan Swasta di Malaysia

Archives