Kolej Universiti Agrosains Malaysia (UCAM)3259 views

This company has no active jobs

Kolej Universiti Agrosains Malaysia (UCAM)

Kolej Universiti Agrosains Malaysia (UCAM) adalah sebuah Syarikat Milikan RISDA yang ditubuhkan pada tahun 1993 di bawah Akta Syarikat 1965 dan Akta Institusi Pengajian Tinggi Swasta 1996.

Kampus UCAM adalah di Alor Gajah, Melaka dengan keluasan kawasan 150 ekar.

 1. No rujukan surat kelulusan penubuhan UCAM
  JPT/BPP(U)1000-801/140(6)
 2. No rujukan surat perakuan pendaftaran UCAM
  JPT/BPP(D)1000-701/583(2)
 3. No Perakuan Pendaftaran UCAM
  DKU029(M)

Kolej Universiti Agrosains Malaysia (UCAM)

VISI

Menjadi institusi akademik yang unggul bagi melahirkan modal insan yang berilmu, berkualiti dan kompeten.

MISI

 1. Menawarkan program pengajian yang mengikut kehendak pasaran.
 2. Menjalankan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang pertanian dan bidang lain yang berkaitan.
 3. Berkhidmat  kepada masyarakat melalui penglibatan aktiviti awam yang relevan

Niche : Pertanian & Perladangan

Hubungi

Sila klik  http://www.ucam.edu.my

About Us

JK
Portal Panduan dan Informasi Jawatan Kosong Terkini Kerajaan SPA8i Dan Swasta di Malaysia

Archives