Koperasi Kakitangan PETRONAS Berhad (KOPETRO)2980 views

Koperasi Kakitangan PETRONAS Berhad (KOPETRO)

Koperasi Kakitangan PETRONAS Berhad (KOPETRO) telah diperbadankan di bawah Akta Koperasi (disemak 1993) pada 30 Oktober 1980 dengan niat yang mulia dan objektif menyediakan bantuan kewangan bagi kakitangan PETRONAS, makanan & minuman di Pejabat PETRONAS, perjalanan dan lawatan agensi dan hotel. Kami adalah salah satu koperasi yang ditubuhkan di Malaysia selama hampir 36 tahun.

Koperasi Kakitangan PETRONAS Berhad (KOPETRO)

Visi

Menjadi Koperasi terkemuka dengan pertumbuhan perniagaan yang sangat baik.

Misi

KOPETRO hendaklah terus meningkatkan ahli sosio-ekonomi dengan menyediakan penyelesaian kewangan selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. usaha proaktif kami dalam pelbagai aktiviti perniagaan dan pelaburan adalah kunci untuk menjadi koperasi berkuasa di negara ini. Kami komited untuk mematuhi nilai-nilai tadbir urus korporat untuk pertumbuhan perniagaan yang mampan.

Hubungi

Sila klik  http://www.kopetro.com.my

About Us

JK
Portal Panduan dan Informasi Jawatan Kosong Terkini Kerajaan SPA8i Dan Swasta di Malaysia

Archives