Kumpulan Wang Pembangunan Sumber Manusia (HRDF)2798 views

Kumpulan Wang Pembangunan Sumber Manusia (HRDF)

Kumpulan Wang Pembangunan Sumber Manusia (HRDF) ditadbir oleh Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB), sebuah agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia, melalui Akta Pembangunan Sumber Manusia Berhad, 2001. 

HRDF telah diberi mandat oleh Kerajaan Malaysia untuk menjadi pemangkin kepada pembangunan tenaga kerja yang kompeten yang akan menyumbang kepada pencapaian visi Negara menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara berpendapatan tinggi.

Sejak penubuhannya, peranan HRDF telah berkembang daripada pengurusan dana pembangunan sumber manusia kepada sebuah pusat sehenti yang menyediakan penyelesaian sumber manusia yang meluas kepada perusahaan kecil dan sederhana Malaysia.

Kumpulan Wang Pembangunan Sumber Manusia (HRDF)

Visi

Menjadi autoriti dalam pembangunan modal insan demi memperkukuhkan pembangunan ekonomi Malaysia

Misi

Menerajui pembangunan dan latihan modal insan melalui program strategik bagi memenuhi keperluan industri yang semasa dan akan datang

Hubungi

Sila klik http://www.hrdf.com.my

About Us

JK
Portal Panduan dan Informasi Jawatan Kosong Terkini Kerajaan SPA8i Dan Swasta di Malaysia

Archives