Majlis Bandaraya Ipoh (MBI)2689 views

Majlis Bandaraya Ipoh (MBI)

Majlis Bandaraya Ipoh (MBI) selaku Pihak Berkuasa Tempatan merupakan sebuah Pertubuhan Perbadanan yang ditubuhkan oleh Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171). Sebagai satu badan yang bertanggungjawab untuk mengurus dan mentadbir kawasan Bandar raya Ipoh berasaskan kepentingan tempatan. Begitu juga sebagai pihak berkuasa perancang tempatan di bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172). MBI diberi tanggungjawab secara langsung oleh Undang-undang untuk merangka dan melaksanakan dasar-dasar perancangan pembangunan berasaskan lokaliti setempat bersesuaian dengan dasar yang ditetapkan oleh kerajaan.

Kini, kawasan sempadan Majlis meliputi kawasan seluas 643 km persegi dengan bilangan penduduk berjumlah lebih 720,000 orang. Sebagai ibu negeri Perak Darul Ridzuan, Ipoh berperanan sebagai pusat pentadbiran, perdagangan, sukan, kewangan, politik, keagamaan dan juga pendidikan. Kini di bawah pimpinan Datuk Bandar, Majlis Bandaraya Ipoh terus menerus berusaha untuk menjadikan bandaraya ini sebagai sebuah bandaraya yang dinamik dan unggul.

Majlis Bandaraya Ipoh (MBI)

Visi

“Ipoh Bandar Raya Mampan, Dinamik dan Cemerlang Menjelang Tahun 2020”

Misi

“Menerajui Urus Tadbir Bandar Secara Strategik Dan Inovatif Ke Arah Bandar Raya Yang Kondusif dan Mampan Untuk Kesejahteraan Warga Kota”

Hubungi

Sila klik  http://www.mbi.gov.my/ms/

About Us

JK
Portal Panduan dan Informasi Jawatan Kosong Terkini Kerajaan SPA8i Dan Swasta di Malaysia

Archives