Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP)2731 views

Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP)

Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP) merupakan satu kawasan pentadbiran tempatan di kawasan Pulau dan Bandaraya Georgetown. Pada 15 Disember 1976, Lembaga Pengurus Kerajaan Tempatan Pulau Pinang telah digantikan dengan Majlis Perbandaran Pulau Pinang. Dengan penguatkuasaan Akta KerajaanTempatan 1976. Pihak Berkuasa Negeri Pulau Pinang telah bersetuju pada 25 Jun 2010 agar Majlis Perbandaran Pulau Pinang dinaiktaraf kepada Majlis Bandaraya Pulau Pinang berpandukan peruntukan bawah seksyen 4(2), Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171). Sehubungan dengan itu, Majlis Mesyuarat Kerajaan meluluskan cadangan persempadanan baru kawasan Majlis Perbandaran Pulau Pinang.

Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP)

Visi

Menjadikan Pulau Pinang sebagai bandaraya yang harmoni dan progresif serta memiliki budaya, warisan dan keindahan semula jadi yang unik di peringkat global.

 Misi

Meningkatkan dan memelihara kualiti kehidupan penduduk bandaraya Pulau Pinang melalui perkhidmatan dan pembangunan yang berkualiti dan seimbang, persekitaran dan kemudahan yang kondusif dan lengkap, dan tadbir urus yang cekap.

 Hubungi

Sila klik http://www.mppp.gov.my

About Us

JK
Portal Panduan dan Informasi Jawatan Kosong Terkini Kerajaan SPA8i Dan Swasta di Malaysia

Archives