Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah (MPJBT)3250 views

Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah (MPJBT)

Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah (MPJBT) Secara ringkasnya, sejarah perkembangan awal Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah ini bermula dengan penubuhan 8 buah Majlis Tempatan sekitar tahun 60an dibawah Town Board Enactment 118. Hasil daripada penduduk dan pertambahan pegangan maka pada 1 Mac 1978, Majlis Daerah Johor Bahru Tengah telah ditubuhkan di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) yang merangkumi kawasan seluas 104.7 kilometer persegi dengan jumlah penduduk seramai 150,000 orang.

Kesan daripada pertumbuhan yang berterusan maka pada tahun 1995, Majlis Daerah Johor Bahru Tengah telah diperluaskan kawasan petadbirannya sehingga 303.48 kilometer persegi dengan jumlah pegangan meningkat kepada 98,515 unit dan jumlah penduduk bertambah sehingga mencapai 500,000 orang.

Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah (MPJBT)

VISI MPJBT

MENJADI BANDAR RAYA MAJU DAN SEJAHTERA 2020

MISI MPJBT

KAMI KOMITED MELAKSANAKAN MISI BERIKUT :

  1. PERANCANGAN PEMBANGUNAN YANG HOLISTIK
  2. TADBIR URUS YANG BAIK
  3. MENGUKUHKAN SUMBER KEWANGAN
  4. SISTEM PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN YANG CEKAP DAN MESRA
  5. PENGUATKUASAAN YANG TELUS DAN EFEKTIF
  6. PENYELENGGARAAN YANG SISTEMATIK DAN EFISIEN
  7. PEMBANGUNAN KOMUNITI MAMPAN
  8. PEMBANGUNAN TEKNOLOGI YANG KOMPREHENSIF

Hubungi

Sila klik  http://www.mbip.gov.my

About Us

JK
Portal Panduan dan Informasi Jawatan Kosong Terkini Kerajaan SPA8i Dan Swasta di Malaysia

Archives