Universiti Teknologi Mara (UiTM)4282 views

Universiti Teknologi Mara (UiTM)

Universiti Teknologi Mara (UiTM) merupakan sebuah universiti awam berdasarkan terutamanya di Shah Alam, ibu negeri Selangor. Kira-kira 28 kilometer (17 batu) di barat ibu negara, Kuala Lumpur. Ditubuhkan pada tahun 1956 sebagai RIDA (Lembaga Kemajuan Perindustrian Luar Bandar) Pusat Latihan Melayu (Dewan Latehan RIDA). Ia membuka pintu kepada kira-kira 50 pelajar dengan memberi tumpuan untuk membantu orang Melayu luar bandar. Sejak itu ia telah berkembang menjadi institusi pengajian tinggi terbesar di Malaysia. Dengan infrastruktur fizikal, kakitangan organisasi (akademik dan bukan akademik) dan pendaftaran pelajar. universiti terdiri daripada satu kampus utama, 13 kampus negeri autonomi dan 21 kampus satelit. Dengan 17,000 staf akademik dan bukan akademik, UiTM ditawarkan kira-kira 500 program bermula dari asas ke peringkat pascasiswazah.

Universiti Teknologi Mara (UiTM)

Visi

Menjadikan UiTM sebuah universiti unggul yang berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui dinamisme bumiputera dalam semua bidang profesional bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing, global dan beretika.

Misi

Mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran bumiputera dalam semua bidang menerusi penyampaian program profesional, penyelidikan serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni dan etika keprofesionalan.

Hubungi

Sila klik  http://www.uitm.edu.my/

About Us

JK
Portal Panduan dan Informasi Jawatan Kosong Terkini Kerajaan SPA8i Dan Swasta di Malaysia

Archives